Vsem bivšim delavcem ELEKTRONIKE Velenje

All former employees ELEKTRONIKA Velenje

Vabljeni ste vsi, ki ste od leta 1970 pa vse do usodnega dne 2003, s srcem in brez kakšnihkoli apetitov hodili na delo in z veseljem gradili ELEKTRONIKO, da pokomentirate objavo tega arhivskega materiala in mogoče dodate tudi kakšen svoj spomin.OBVESTILA!Z VELIKIM VESELJEM VAS OBVEŠČAMO DA SE NAM JE PRIDRUŽILA NOVA ČLANICA INTERNETNEGA TIMA BOŽENA TANŠEK, KI JE PREVZELA UREDNIŠTVO FACEBOOKA EV.


ZA VSE BIVŠE DELAVCE "Iskra Delte" PA TALE LINK! http://www.ideltaclub.com/ Tudi Iskra Delta ima svojo spletno stran.

Vse DVD filme je možno naročiti pri Petre Jankotu ali po elektronskem naslovu: elektronika.velenje@gmail.com

2024 Srečanje Elektronike

gostišču VOVK v Plešivcu se je odvilo srečanje bivših sodelavcev stare in nove Elektronike. Druženje je bilo prijetno. Pojedli smo okusno pripravljeno kosilo, nekaj malega popili, največ pa klepetali in se spominjali nekdanjih dni. Tudi nasmejali smo se - imeli smo se fajn.


S KLIKOM NA SLIKO SE VAM TA POVEČA.

Govor na zadnji večerji EV

Spoštovani sodelavci in sodelavke Elektronike Velenje lepo pozdravljeni!

Vsi prisotni smo naredili še enkrat skupen korak Elektronike in dokazali, da se tudi zadnjič moramo poveseliti in posloviti za vse nas značilen zabaven način.

Dovolite mi, da na zadnjem skupnem srečanju spregovorim nekaj besed.

Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu odzvali vabilu – tako imenovane "štiriperesne deteljice" Elektronike, ki je bila vedno pripravljena za organizacijo žurov. Imena so nam vsem dobro poznana.

Glede na to, da smo vsako leto organizirali novoletno zabavo, nam organizacijska žilica ni dala miru, da nebi naredili zabave tudi ob zaključku tega usodnega in žalostnega leta za nas vse. Ker je to tudi na nek način poslovilna fešta, naj natrosim nekaj zgodovinskih drobtinic na skupno delovno pot v Elektroniki.

Nekateri med nami ste bili v tej sredini od vsega začetka obstoja in delovanja Elektronike. Nekateri smo se vam pridružili kasneje. Vseskozi je bila v tem kolektivu prisotna močna družabna vez. Starejši člani Elektronike lahko potrdijo, da se je družabnost v tem kolektivu začela z organizacijo vsakoletnih krstov novincev Elektronike. To se je potem nadaljevalo v druženje sodelavcev ob raznih jubilejih, poslovilnih zabavah, sindikalnih izletih in tako dalje. Vsa druženja so bila enkratna in nepozabna.

V letu 1993 smo prvič doživeli šok z imenom stečaj. Vendar nas je takratni ata Šulek uspešno prepeljal preko zavoda za zaposlovanje nazaj v našo priljubljeno in preimenovano Elektroniko. Izgubili smo naziv Gorenje.

V naslednjih letih pa se je izkazalo, da mu ni bilo toliko do nas delavcev, ampak do našega zasluženega dobička, ki ga je spretno basal v svoj žep. Ko ga je nabral dovolj, se je odločil, da nas proda. Z veliko prekrito izgubo nas je neusmiljeno prodal indicem, pri katerih je več dobil za nas, kot da bi nas prodal Gorenju. Kot pohlevne in pridne ovčke smo tudi indicem dobro delali in ustvarjali dobiček, s katerim se sedaj bahajo in uživajo z njim sredi indijskega oceana. Za nas ubogo slovensko rajo, pa je z dnem 4.12.2003 preostal samo zavod za zaposlovanje, kjer se končajo vse sanje o naši skupni nadaljni delovni poti. Izjema so nekateri srečneži, ki so pravi čas zaslutili, da se ladja potaplja in so že varno zasidrani v novih službah. Kljub žalostni usodi je "štiriperesna deteljica" sklenila, da pripravi nepozaben poslovilni večer. Da bo to res, je dolžnost vseh nas, da za to poskrbimo z obilo dobre volje in sproščenosti. Zato ta večer pozabimo na težave in skrbi, ter se poveselimo.
Da smo lahko čim ceneje vse to organizirali se moramo zahvaliti tudi našim sponzorjem, ki so:

- Stečajni upravitelj, ki nam je odstopil provizijo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

- Sindikalna podružnica Gorenje.

- Prostovoljno gasilsko društvo Velenje in Dobrna

- PUP Velenje in Oskar Servis za okrasitev dvorane

- Vinski posredniki, pri nakupu dobrega a poceni vina in vsi vaši denarni prispevki.

Javno se moram zahvaliti nekaterim zaslužnim posameznikom, s katerimi smo skupaj pripravili ta večer, da bo vse potekalo, tako kot se spodobi.

Sklepna misel.

Naše poti se bodo od sedaj naprej razhajale.
Sodelavci nismo več.
Vedno redkeje se bomo srečevali.
Nekaj pa si še lahko vsi skupaj zaželimo.
Dvignimo kozarce in si zaželimo Srečno z naslednjo pesmijo!

Ostanimo prijatelji!

POMEMBNI MEJNIKI EV

Proizvodnja TV aparatov v Velenju se je pričela leta 1970 v okviru poslovnega sistema Gorenje, družba Gorenje Elektronika je šla leta 1993 v stečaj, predvsem zaradi izgube pomembnih trgov bivše Jugoslavije, po stečaju je bila s kapitalom managementa in Sklada RS za razvoj ustanovljena družba Elektronika Velenje, ki se je osredotočila na prodajo v države Evropske unije in v srednjeevropske države, maja leta 1996 se je Elektronika Velenje preselila v svoje prostore in temeljito obnovila tehnologijo in strojno opremo, januar 2000 – povezava s tujim strateškim partnerjem. Število zaposlenih: Okrog 500 delavcev (od tega 65% v neposredni proizvodnji)Glavna tržišča: Nemčija 35%, Slovenija 15%, Hrvaška in BIH 15%, Alžirija 15%, Češka 10%, Ostali 10% Blagovne znamke: Nova lastna blagovna znamka EVELUX je bila registrirana 1997, večji del prodaje poteka pod blagovnimi znamkami kupcev, od katerih so najpomembnejše: UNIVERSUM (Quelle Nemčija), TESLA (Češka), DUAL (Francija). Vzrok drugega stečaja družbe, katere večinski, 51-odstotni lastnik je bila indijska družba BPL s sedežem Londonu, tiči v dokapitalizaciji. Uprava Elektronike je namreč na skupščini delničarjev leta 2003 predlagala dokapitalizacijo, vendar je takrat investicijska družba Maksima kot 42-odstotni lastnik predlogu nasprotovala. Ustanovitveni kapital Elektronike, ki je s proizvodnjo televizijskih aparatov v okviru poslovnega sistema Gorenje začela poslovati leta 1970, pa je znašal 571,2 milijona tolarjev.

IMPORTANT MILESTONES EV

Production of TV equipment in Velenje was launched in 1970 in the context of the business system Gorenje, Gorenje Electronics, the company went bankrupt in 1993, mainly due to the loss of important markets of former Yugoslavia, after the bankruptcy has been the capital management and the Fund for the Development of the Republic of Slovenia established Electronics Velenje , which focused on sales to the countries of the European Union and Central European countries in May 1996, the Elektronika Velenje moved into its premises and thoroughly refurbished technology and hardware, January 2000 - link with a foreign strategic partner. Number of employees: Around 500 workers (from 65% in the direct production) Major markets: Germany 35%, 15% of Slovenia, Croatia and Bosnia-Herzegovina 15%, Algeria 15%, Czech Republic 10%, 10% Other Brands: New own trademark EVELUX was registered in 1997, the bulk of the sales take place under the brand names of customers, of which the most important: Universum (Quelle, Germany), TESLA (Czech Republic), DUAL (France). The cause of the bankruptcy of another company, whose major, 51-percent owner of the Indian company, BPL established London, lies in the recapitalization. Administration Elektronike is in the general meeting in 2003 proposed a recapitalization, but the time investment company Maxima as 42-percent owner objected to the proposal. Initial capital of electronics, which is the production of television apparatus within the business system Gorenje began operating in 1970, and amounted to 571.2 million Sit.